Tjenester

Kompetanse og erfaring innenfor både radarteknologi og programvareutvikling gjør at vi kan bistå utviklings og anskaffelsesprosjekter på mange nivå. Vår faglige basis bygger på mange års erfaring med radarforskning og programvareutvikling fra Forsvarets Forskningsinstitutt og Institutt for Energiteknikk på Kjeller. Av faglig bakgrunn har vi sivilingeniør og dr. ingeniør utdanning fra NTNU med spesialisering innenfor våre fagfelt.

Gjennom oppdatert utdanning, tidligere yrkeserfaring og prosjektene vi har gjennomført så langt, har vi opparbeidet god kompetanse innenfor en rekke områder på programvaresiden:

 • C# systemutvikling i MS Visual Studio.
 • Matlab.
 • Digital signalbehandling med sanntidskrav.
 • Grafiske brukergrensesnitt.
 • Mikrokontrollerutvikling (Atmel (ATmega), CyPress (PSoc)).
 • Databaseapplikasjoner.


Radarteknikk:

 • Systemanalyse, spesifikasjon og integrasjon
 • Mikrobølgeteknikk og bølgeforplantning
 • Matematisk modellering
 • Signalopptak og analyse

Systemanalyse, spesifikasjon og integrasjon

Mikrobølgeteknikk og bølgeforplantning

Matematisk modellering

Signalopptak og analyse


Hardware:

 • RF elektronikkutvikling og måleteknikk
 • PCIe med lavstøy analog I/O
 • VHDL systemutvikling for Xilinx FPGA
 • PCB design og prototyputvikling

RF elektronikkutvikling og måleteknikk

VHDL systemutvikling for Xilinx FPGA

PCB design og prototyputvikling