EKKO BirD

EKKO BirD (Bird Detektor) er utviklet for å gi flygeledere og bakkemannskaper bedre oversikt over fuglenes bevegelser ved rullebaneområder.

Ny teknologi gjør det mulig å bruke en standard skipsradar til å oppdage og følge fuglenes flukt over både land og vann. Gjess i flokk er detektert ut til ca. 7km.

Med en typisk snittfart på 60km/t oppnås varslingstid på opp mot 6 minutter. EKKO BirD er basert på den samme radaren som benyttes for EKKO Met. Forskjellen ligger kun i programvaren.

Med 7Km rekkevidde og antennehastighet på 28 rotasjoner per minutt, gjennomsøkes et areal på 154Km2 per 2,14sek. Radaren er upåvirket av siktforhold og tidspunkt på døgnet (lys/mørke) og gir døgnkontinuerlig overvåking året rundt.

EKKO BirD signalprosessor mottar ekkosignalet fra radaren. Den legger ut fuglenes posisjoner som leses av LAN-tilknyttede klienter for presentasjon av radarbildet til bakkepersonell og flygeledere. I radarbildet over vises track på 3 flokker (i røde ringer) som kommer inn mot rullebaneområdet fra nordvest.

EKKO BirD Tracker kjøres på klientene. Track kan med fordel vises sammen med plot og plothistorie for å gi et godt situasjonsbilde. Statiske clutterkart benyttes for å hindre plotmeldinger fra kjøretøy på vei og innenfor flyplassområdet. Hastighetsdiskriminering benyttes for å hindre flytrafikk i å generere track.

EKKO BirD dekker et helt flyplassområde. Antennen kan plasseres høyt og fritt for å oppnå god lavdekning i alle retninger. En konvensjonell skipsradar har høy pulseffekt som muliggjør god deteksjonsevne på alle avstander. Flokkene (i røde ringer i radarbildet over) kommer inn over landområdet til høyre på bildet.

Værradar på flyplass