EKKO Met

EKKO Met er utviklet i Norge for norsk vinter og er den eneste værradaren på markedet som er optimalisert for å vise snøbyger på et topografisk kart.

EKKO Met gir bakkemannskaper et sanntidsbilde av værsituasjonen slik at brøyteressursene kan utnyttes optimalt samtidig som flyplassens tilgjengelighet bedres. EKKO Met ble installert på Alta lufthavn høsten 2013 og er i aktiv bruk vinterstid. Værbildet oppdateres fortløpende og benyttes både av brøytemannskaper og flygeledere.

Met - Egenskaper

  • Ekko fra snøkrystaller er svake, spesielt ved lave temperaturer. Derfor benyttes den kraftigste radartypen for å oppnå et best mulig radarbilde helt ut til 20 km. Et 360 graders bilde bygges opp i løpet av 5 sek. og dekker et areal på over 1200 Km2.
  • EKKO Met er utviklet i Norge for nordisk topografi. Radarstrålen har en åpningsvinkel på +/-10grader som gjør at den ser bygeaktivitet over høydedrag og fjellformasjoner. Likeledes får den også ekko fra nedbør som treffer bakken på et lavere nivå enn dens egen høyde.
  • For EKKO Met er det utviklet ny teknologi basert på moderne digital signalbehandling som gjør at snøbyger også kan observeres over landskap som gir kraftige terrengrefleksjoner. Resultatet gir brukeren god observerbarhet av nedbør over kupert terreng.
  • Ved hjelp av radarbildet kan brukeren anslå når snøbygen vil komme og hvor lenge den vil vare. Bildene legges i et 30 minutter hurtigbuffer som brukeren raskt kan hente frem for å få et inntrykk av snøbygenes utvikling med intensitet, posisjon, retning og fart.
  • Værbildene blir gjort tilgjengelig på nett fortløpende med oppdatering hvert 5. sek. Brukeren kan også aktivere lagring av værbildene på lokal harddisk til bruk for etteranalyse og dokumentasjon.
  • Programvaren er på norsk og kjører på en standard Windows PC med enkle brukerfunksjoner. PC'en tilkobles en standard skipsradar som leveres fra en norsk forhandler med nordisk servicenettverk.
  • Samme type radar og signalprosessor benyttes også for EKKO BirD. For tekniske spesifikasjoner, se EKKO BirD.
Ekko Bird

Alta  værradar