Nyheter

August 2013 - EKKO Met snøradar er etablert på Alta lufthavn. Radaren består av en PC basert signalprosessor som er tilkoblet Avinors egen Furuno FAR-2117 x-bånd (3cm) skipsradar. Radaren er et nyttig instrument og informasjonssystem for beslutningsstøtte i forbindelse med brøyteaktivitetene. Radarbildet er tilgjengelig på Avinors intranett. Systemet bidrar til bedre ressursutnyttelse og rullebanetilgjengelighet. Se eget avsnitt om EKKO Met under produkter.

April 2014 - EKKO BirD testradar er etablert på Værnes.. Ved hjelp av en standard skipsradar og en spesialutviklet signalprosessor, detekteres fugl over sjø og land. Se eget avsnitt om EKKO BirD under produkter.

Desember 2014 - Avinor anskaffer EKKO BirD. Trondheim Lufthavn Værnes er den første flyplassen som har anskaffet EKKO BirD. Radarbildet er tilgjengelig både hos flygeledere og vaktmannskaper.

September 2015 - EKKO BirD Tracker er installert på Værnes Fugletrackeren gjør radarbildet vesentlig lettere og raskere å lese for brukerne.

Oktober 2016 - EKKO BirD er oppgradert til 7Km rekkevidde I tillegg er tidsforsinkelsen redusert til ca 2sek. Ny vinkelgiver er implementert som gir bedre deteksjonsevne og tracking.

Februar 2017 - EKKO Met er installert på Værnes Dermed er det nå mulig å observere både nedbør og fugl samtidig basert på den samme radaren. Brukerposisjonene i TWR (Kontrolltårn) og PBR (Plass Brann Redning) kan velge hvilket radarbilde de ønsker å se. Rekkevidden på EKKO Met er 14Km med 11 sek bildeoppdatering.