Nyheter

2022 - EKKO kamera

Demo2 ferdigstilles og klargjøres for operative tester på Værnes.

2021 - EKKO RAOL suppleres med ADS-B

Mange flybevegelser er i dag utstyrt med ADS-B, som kringkaster posisjon, kurs, fart med hyppige oppdateringer. Med ADS-B oppnås større sannsynlighet for lyspåslag iht krav samtidig som kommersiell rutetrafikk i trygg høyde ikke utløser påslag av hinderlys.

2020 - Ørland flystasjon anskaffer EKKO BirD&Met etter lang testperiode

Radaren har nå blitt et viktig instrument for bakkepersonalets situasjonsbilde mhp fugl.

2020 - EKKO kamera Demo1 utplasseres på Værnes

EKKO BirD brukerapplikasjon oppgraderes med kamerafunksjon.

2019 - EKKO kamera

Signalopptak med industrikamera og zoom-linse er gjennomført i manuell samkjøring med radar på Værnes.

2018 - EKKO kamera

Innledende konseptutvikling og tester med EKKO kamera startes.

2018 - EKKO RAOL

Ekko raol markedsføring startes og tilbys mange vindkraftprosjekter på land primært i Norge, men også i Sverige.

2017 - EKKO Met er installert på Værnes

Dermed er det nå mulig å observere både nedbør og fugl samtidig basert på den samme radaren. Brukerposisjonene i TWR (Kontrolltårn) og PBR (Plass Brann Redning) kan velge hvilket radarbilde de ønsker å se. Rekkevidden på EKKO Met er 20 Km med 5 sek. bildeoppdatering.

2016 - EKKO BirD er oppgradert til 7Km rekkevidde

I tillegg er tidsforsinkelsen redusert til ca 2sek. Ny vinkelgiver er implementert som gir bedre deteksjonsevne og tracking.

2016 - EKKO RAOL feltforsøk i Lindesnes vindpark

Arbeidet med vårt nye produkt EKKO RAOL (Radar Activated Obstruction Lighting) har startet. Feltmålinger med EKKO mobil i Lindesnes vindkraftverk ble gjennomført høsten 2016 der vi benyttet et mikrofly (Evektor Eurostar EV97) fra Lindesnes flyklubb. Radaren etablerte stabil tracking på flyet fra ca. 10Km.

2015 - EKKO BirD Tracker er installert på Værnes

Fugletrackeren gjør radarbildet vesentlig lettere og raskere å lese for brukerne.

2014 - EKKO BirD testradar er etablert på Værnes

Ved hjelp av en standard skipsradar og en spesialutviklet signalprosessor, detekteres fugl over sjø og land. Se eget avsnitt om EKKO BirD under produkter.

2014 - Avinor anskaffer EKKO BirD

Trondheim Lufthavn Værnes er den første flyplassen som har anskaffet EKKO BirD. Radarbildet er tilgjengelig både hos flygeledere og vaktmannskaper.

2013 - EKKO Met snøradar er etablert på Alta lufthavn

Radaren består av en PC basert signalprosessor som er tilkoblet Avinors egen Furuno FAR-2117 x-bånd (3cm) skipsradar. Radaren er et nyttig instrument og informasjonssystem for beslutningsstøtte i forbindelse med brøyteaktivitetene. Systemet bidrar til bedre ressursutnyttelse og rullebanetilgjengelighet. Se eget avsnitt om EKKO Met under produkter.