MARI - Maritime Radar Investigator

MARI er et integrert programvaresystem for beregning av radarytelse. Programmet er omfattende, men enkelt i bruk. Alle radarparametre og parametre for karakterisering av miljø og mål lastes inn i programmet gjennom enkle og oversiktlige menyer. Antall radarer, miljøer og mål som kan lagres i databasen er ubegrenset.

Flere grafer kan vises i samme diagram for direkte sammenlikning av opptil 10 scenarier. MARI er spesialutviklet for det maritime miljøet og er et ideelt verktøy for å beregne navigasjons- eller VTS radarers rekkevidde mot fartøyer og andre objekter på sjøen under varierende miljøforhold.

Beregningsmodell

Beregningsmodeller som dels er spesialutviklet for MARI benyttes for å oppnå realistiske resultater. Som eksempler kan nevnes:

Nedbørsmodeller

Nedbørsmodell (regn eller snø) som blant annet tar hensyn til nedbørsintensitetens variasjon med høyde over havet. Georgia Tech sjøcluttermodell som er en anerkjent sjøcluttermodell utviklet av Georgia Institute of Technology.

Dempningsmodeller

Dempningsmodeller for atmosfære, regn, snø og tåke.

Propagasjonsmodell

Propagasjonsmodell basert på Advanced Propagation Model fra SPAWAR (Space and Naval Warfare Systems Center - San Diego) som kan beregne deteksjonsegenskaper under både standard og ductingforhold.

Target modell

Target modell som også tar hensyn til at et objekt (fartøy) på sjøoverflaten har høydedistribuert RCS.

Tracketableringsmodell

Tracketableringsmodell som gir brukeren mulighet til å sette opp et tracketableringskriterium for å kunne analysere avstand for etablering av track.

Analysemuligheter

Analysemuligheter. Når et scenario, bestående av radar, target og miljø er spesifisert av brukeren kan en rekke egenskaper ved radaren analyseres. Enkle parametre som:

Støyforhold

Signal til støyforhold, clutter til støyforhold og deteksjons-sannsynlighet som funksjon av avstand finnes ved et par tastetrykk. Det er også mulig å få ut track relaterte parametre som kumulativ sannsynlighet og punktsannsynlighet for track etablering.

Innebygget regneark

Mari har også innebygget regneark for Blake-Chart og IEC-chart med egne utskrifts-fasiliteter. Blake-chartet gir en grei oversikt over alle radarparametere som bestemmer rekkevidden, samt beregnet rekkevidde inkludert atmosfærisk dempning. IEC chartet er et hjelpemiddel for å kontrollere om en navigasjonsradar oppfyller rekkeviddekravet i henhold til IEC 60936 standarden.

 Batch-modul

I tillegg er det inkludert en batch-modul som gjør det enkelt for brukeren å sette opp et antall parameter-variasjoner for så å automatisk beregne rekkevidde for alle kombinasjonene. Resultatene skrives automatisk ut i en Excel tabell der brukeren selv kan videreforedle dataene ved hjelp av Excels kraftige grafikk verktøy.

Ta kontakt

Ved hjelp av MARI er det mulig å avsløre salgsbrosjyrenes sannheter og usannheter. Ved hjelp av matematisk modellering kan flere radarer sammenlignes i et realistisk miljø under identiske forhold.

Ta kontakt for utfyllende opplysninger. Vi bistår i alle faser av et radaranskaffelses-prosjekt. Spesialversjoner av MARI kan utvikles på bestilling.

Kontakt oss i dag