Radian AS

Radian AS har fra 1996 levert analyser og tekniske løsninger til mange radarprosjekter med fokus på praktiske anvendelser. Prosjektene spenner fra teoretiske analyser til produktutvikling.
Tjenester

EKKO Met

Værradaren dekker et område på 600 kvadratkilometer. Radaren benyttes til å observere snøbyger i sann tid. Dermed effektivseres snøryddingen og det oppnås en regularitet på over 98 %.
EKKO Met - Værradar

Grunnlaget

Radarteknologi er et stort fagfelt, med historie tilbake til radioteknikkens barndom. Radarlikningen er det viktigste teoretiske fundamentet. Vi har implementert den i Mari

EKKO BirD

Fugler gir svært svake radarekko og er vanskelige å oppdage med radar. Ny teknologi gir nye muligheter.
EKKO BirD - Fugleradar