Referanser

Ørland flystasjon - EKKO BirD&Met

Etter lang tids testing kom EKKO BirD&Met i operativ bruk høsten 2020. Radaren er nå et viktig instrument for bakkepersonalets situasjonsbilde mhp fugl. Med signalprosessorer for både BirD og Met, kan brukerne se begge radarbildene sammtidig.

Avinor - Alta Lufthavn - EKKO Met Værradar

EKKO Met Værradar ble satt i prøvedrift høsten 2013. I løpet av november var EKKO Met signalprosessor klar for tilkobling til flyplassens egen Furuno FAR-2117 skipsradar. Dens hovedformål er å gi mannskapene god sanntidsinformasjon om værsituasjonen slik at brøyteressursene brukes optimalt og flyplassens tilgjengelighet blir best mulig under vanskelige værforhold vinterstid.

Avinor - Trondheim Lufthavn - EKKO BirD Fugleradar

EKKO BirD testradar ble etablert i april 2014 for signalopptak og analyse av fugleaktivitet. Radaren presenterer fuglebevegelser på et topografisk kart og detekterer fugl over sjø og land. Radaren ble anskaffet i desember 2014. EKKO BirD tracker ble installert i september 2015.

FLO-Luft

Sindre 1. Signalprosessor oppgradering - Kvalitetssikring, tekniske analyser og rådgivning samt støtte til utvikling av programvare-verktøy i forbindelse med oppgradering av ny signalprosessor.

Sindre 2. Spesifikasjonsutvikling. Kvalitetssikring av Radar Evaluation Manual.

FPS-110. Signalprosessoroppgradering - Gjennomførbarhetsstudie.

Forsvarets Forskningsinstitutt

Evaluering av radar for fregatt (Oslo-klassen). Utvikling av beregningsmodell i matlab for bruk i systemanalyser. Utvikling av simuleringsmodell i matlab for rekkeviddeberegning for de nye Norske fregattenes (Nansen-klassen) SPY-1F luftvernradar.Kystovervåking med sivile radartyper.

Forsvarets Tele- og Datatjeneste

Evaluering av risiko for gjensidig interferens mellom primærradar og eksisterende installasjoner på Gaustatoppen og Hummelfjell. Kystovervåking Schengen. Beregning av radarytelse. Videreutvikling av analyseverktøyet MARI for landbaserte radarer med eleverte posisjoner.

MPS International AS

Evaluering av Multi Pulse Sweep teknikkens egenskaper i varierende miljø. Utvikling av analyseverktøyet MARI for beregning av radarytelse. Ansvarlig for spesifikasjon, utvikling, implementering og testing av en ny signalprosessor for 2-frekvens navigasjonsradar.

1983-1996 Forsvarets Forskningsinstitutt

Seniorforsker - FoU med bl.a. systemarbeid på følgende radarsystemer:

- Sindre 1
- FPS-110
- NASAMS - LASR
- NOAH - HPI
- Ericsson Giraffe 50AT
- Ericsson ARTHUR
- Thorn EMI - MSTAR
- Radarsøker for Exocet, OTOMAT, Robot-15, Harpoon
- Radarsøker for Merlin og Griffin
- Radarsøker for MICA og AMRAAM

1987-1990 Forsvarets Forskningsinstitutt

Prosjektleder for prosjekt 555 SIGNATUR. Utvikling av metoder for automatisk flygjenkjenning basert på primærradarekko, samt utvikling av eksperimentsystemer for felttesting.

1990-1994 Norges Tekniske Høgskole

Optimum Coherent Neyman-Pearson Radar Receivers - Dr. ing. studium ved Institutt for Radioteknikk - NTH

1994-1996 Forsvarets Forskningsinstitutt

Ansvarlig for utvikling av en eksperimentell bistatisk radar.

IEEE - 1995 International Radar Conference

Radar 95 - Washington DC. Tittel : The Optimum Coherent Neyman Pearson Radar Receiver.

IEEE - 1997 International Radar Conference

Radar 97 - Edinburgh. Tittel : Multi Pulse Sweep - A dual frequency marine radar.