Ikon radar

Fugler gir svært svake radarekko og er vanskelige å oppdage med radar. Ny teknologi gir nye muligheter.

Værtegn

Værradaren dekker et område på 1200 kvadratkilometer. Radaren benyttes til å observere snøbyger i sann tid. Dermed effektiviseres snøryddingen og det oppnås høyere regularitet.

Ikon statestikk

Radarteknologi er et stort fagfelt, med historie tilbake til radioteknikkens barndom. Radarlikningen er det viktigste teoretiske fundamentet. Vi har implementert den i Mari.

Ikon sky, sol og radar.

Radian AS har fra 1996 levert analyser og tekniske løsninger til mange radarprosjekter med fokus på praktiske anvendelser. Prosjektene spenner fra teoretiske analyser til produktutvikling.